Vyjmutí z formy PTFE

BALENÍ

Aerosol HOŘLAVÝ– objem 400 ml

SLOŽENÍ

DML-722 je disperze telomerů polytetrafluorethylenu v rozpouštědlech.
Vytváří pomocné látky umožňující zvýšit adhezi částic PTFE na kovové vložky.

VLASTNOSTI

DML-722 má díky velmi homogenní vrstvě částic v řádu 3 až 4 mikronů dobré nepřilnavé vlastnosti a vlastnosti suchého maziva.
Je doporučen i pro vyklápění z kaučukových forem, termosetových jako nepřilnavé činidlo a pro všechny jemné odlitky.
Také ho doporučujeme pro ochranu manipulačních nástrojů pro pryskyřice nebo jiné velmi přilnavé materiály.
Používá se tam, kde je zakázaný silikon.